Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej *** www.nefrologia.umed.wroc.pl ***KLINIKA NEFROLOGII I MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ
Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
e-mail: klinef@am.wroc.pl; fax +71 7332509ODDZIAŁY SZPITALNE:

Oddział Kliniczny Nefrologiczny
Oddział Kliniczny Transplantacji Nerek

+71 7332505 Sekretariat Kliniki Nefrologii i Med. Transplantacyjnej
+71 7332580 Oddziały - lada pielęgniarska

Przyjęcia planowe na oddziały szpitalne odbywają się na podstawie skierowania do szpitala do oddziału nefrologicznego lub transplantacji nerek po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie Kliniki (Bud. A, I piętro, tel. +71 7332505).
Przyjęcia w ustalonym terminie odbywają się w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:30. W dniu planowanego przyjęcia prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 8:00 do 9:00 (+71 7332505) w celu uzyskania potwierdzenia przyjęcia do szpitala.
Planowe przyjęcia do szpitala odbywają się za pośrednictwem Izby Przyjęć Planowej (Rejestracja do Szpitala, Bud. B, hol na parterze, tel +71 7331000). Pacjenci zgłaszający sie do szpitala proszeni są o posiadanie dowodu osobistego, aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, skierowania oraz dokumentacji medycznej.
Przyjęcia w trybie nagłym odbywają się za pośrednictwem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (+71 7332964).

Stacja Dializ

+71 7331715
+71 7331217 Dyżurka lekarska
+71 7331218 Pielęgniarka Oddziałowa

Ambulatorium Dializy Otrzewnowej
(+71 7332558)
Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny do Przeszczepu Nerki
(+71 7332550, +71 7332548)

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Przykliniczna Nefrologiczna
Poradnia Przykliniczna Transplantacji Nerek

+71 7331703 Rejestracja do Poradni Przyklinicznych
+71 7331704 Gabinet zabiegowy

Poradnie znajdują się na I piętrze budynku Poradni Specjalistycznych (Bud. L), główne wejście od ul. Borowskiej.
Rejestracja do Poradni odbywa się w godzinach od 7:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku, na I piętrze na terenie Poradni lub telefonicznie od 7:30 do 12:00 (+71 7331703).
Rejestracja jest również możliwa w Rejestracji Ogólnej Poradni Specjalistycznych na parterze lub telefonicznie +71 7331600, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00
Pacjenci zgłaszający sie do Poradni proszeni są o posiadanie dowodu osobistego, aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz skierowania
PLAN SYTUACYJNY: