Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej *** www.nefrologia.umed.wroc.pl ***PODYPLOMOWA SZKOŁA NEFROPATII
Program całorocznego kursu doskonalącego z listy CMKP zalecanego przez Konsultanta Krajowego dla osób specjalizujących się w dziedzinie nefrologii
rok akademicki 2016/2017
sala seminaryjna Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, ul. Borowska 213, czwartki, godz. 12.30 -13.30
Do udziału zapraszamy również lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i medycynie rodzinnej oraz ambitnych studentów medycyny.
Wyjaśnienia:
* Wystąpienie główne nie powinno przekraczać 25 min., przedstawienie przypadku 5 min.
** Zasadą powinno być przygotowanie wystąpienia na podstawie piśmiennictwa z ostatniego roku
*** Płeć przy nefrologicznym archiwum wskazuje na odcinek, z którego ma pochodzić przypadek

TEMATY WYKŁADÓW

2017-10-05
Mirosław Banasik:
Nowości w diagnostyce i leczeniu ostrego i przewlekłego odrzucania zależnego od przeciwciał: genomics, proteomics: surowica, nerka, mocz; B-cell activating factor BAFF; tocilizumab, czym warto by się zająć w praktyce klinicznej
Z transplantacyjnego archiwum: historia pana AB

2017-10-12
Krzysztof Letachowicz:
Krytyczne omówienie badania z randomizacją porównującego efekty wczesnego nakłuwania przetoki tętniczo-żylnej z założeniem cewnika tunelowanego u chorych wymagających nagłego dostępu naczyniowego. Co oznacza dostęp „skrojony na miarę”? Kiedy kierować do założenia protezy naczyniowej?
Z nefrologicznego archiwum: historia pana B

2017-10-26
Dorota Zielińska:
Przegląd badań klinicznych dotyczących bez interferonowej terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C u chorych dializowanych i u biorców przeszczepu nerki, możliwości terapii w Polsce, przypomnienie zasad kwalifikacji do programu terapeutycznego
Z nefrologicznego archiwum: historia pani A

2017-11-02
Katarzyna Jakuszko:
Nowe wskaźniki prognostyczne w FSGS, teraźniejsze i przyszłe terapie w świetle badań doświadczalnych i klinicznych
Z dializacyjnego archiwum: historia pana C

2017-11-09
Paweł Poznański (opieka: Dorota Kamińska):
Przegląd aktualnych wytycznych na temat kwalifikacji kandydata na żywego dawcę nerki, w którym miejscu ustawić granicę. Omówienie wyników klinicznego programu przeszczepów od żywego dawcy w latach 2015-2017
Z transplantacyjnego archiwum: historia pani D

2017-11-16
Maciej Kanafa (opieka: Mariusz Kusztal):
Analiza czynników wpływających na utlenowanie mózgu u pacjentów dializowanych. Jak dializować osoby w wieku podeszłym, żeby zachowały sprawność intelektualną i fizyczną, przegląd literatury
Z nefrologicznego archiwum: historia pani E

2017-11-23
Anna Szymczak (opieka: Mariusz Kusztal):
Nieinwazyjna ocena wydolności płucno-sercowej u pacjentów w okresie przed dializacyjnym i u dializowanych, przegląd literatury
Z nefrologicznego archiwum: historia pana F

2017-11-30
Dorota Bartoszek:
Znaczenie badań układu dopełniacza w kłębuszkowych zapaleniach nerek i u biorców przeszczepu nerki. Co i kiedy zlecać? Jak interpretować?
Z dializacyjnego archiwum: historia pani F

2017-12-07
Grażyna Szymańska:
Niedokrwistość nerkowa, wytyczne leczenia w okresie przeddializacyjnym i podczas dializoterapii (HD i dializa otrzewnowa), przyczyny oporności na ESA, kiedy przetaczać krew w przewlekłej chorobie nerek, perspektywa nowych terapii doustnych
Z transplantacyjnego archiwum: historia pana G

2017-12-14
Sławomir Zmonarski:
Leczenie zaburzeń mineralnych i kostnych, okres przeddializacyjny, hemodializa, dializa otrzewnowa, praktyczny przewodnik oparty na patofizjologii i najnowszych badaniach klinicznych
Z nefrologicznego archiwum: historia pani I

2017-12-21
Maciej Szymczak:
Docelowe ciśnienie tętnicze w przewlekłej chorobie nerek z uwzględnieniem chorych w wieku podeszłym; krytyczny przegląd badan klinicznych, JAMA Intern Med. 2017 Sep 5 i inne)
Z nefrologicznego archiwum: historia pana J

2018-01-04
Hanna Augustyniak-Bartosik:
Czy steroidy naprawdę szkodzą chorym na nefropatię IgA? Krytyczne omówienie badań klinicznych (JAMA. 2017 Aug 1;318(5):432-442 i inne)
Z dializacyjnego archiwum: historia pana K

2018-01-11
Beata Strempska:
Toczniowe zapalenie nerek, diagnostyka i terapia, stan wiedzy na rok 2018
Agnieszka Hałoń:
Konfrontacje kliniczno-patomorfologiczne

2018-01-18
Mariusz Kusztal:
Rozwój dializoterapii otrzewnowej na świecie, perspektywy i wyzwania. Czy można zwiększyć udział dializy otrzewnowej w klinicznym programie dializoterapii? Identyfikacja barier
Z nefrologicznego archiwum: historia pani L

2018-01-25
Kamila Jędrzejak (opieka: Katarzyna Madziarska):
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek i układowe zapalenia naczyń. Zespół metaboliczny, insulinooporność, udział steroidoterapii w tych zjawiskach
Z transplantacyjnego archiwum: historia pana Ł

2018-02-01
Magadlena Kuriata-Kordek:
Co nowego w badaniach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych leków immunosupresyjnych. Czy generyki są w pełni bezpieczne i skuteczne?
Z dializacyjnego archiwum: historia pani N

2018-02-08
Małgorzata Zynek-Litwin:
Błoniastorozplemowe kłębuszkowe zapalenia nerek. Od biopsji do patomechanizmu i terapii
Z transplantacyjnego archiwum: historia pana O

2018-02-15
Aleksandra Musiała (opieka: Magdalena Krajewska):
Kobieta z chorobą nerek w ciąży, co i kiedy doradzać, jak postępować zależnie od białkomoczu, nadciśnienia i głębokości ubytku filtracji kłębuszkowej?
Z nefrologicznego archiwum: historia pani R

2018-02-22
Olumide Rowayie:
Układowe zapalenia naczyń – stan diagnostyki i terapii w 2018r. Przypomnienie zasad kwalifikacji do leczenia rytuksymabem w ramach programu NFZ
Z nefrologicznego archiwum: historia pana S

2018-03-01
Waldemar Letachowicz:
Wprowadzenie do dializoterapii dla lekarzy i pielęgniarek: ocena stanu przetoki tętniczo-żylnej w badaniu przedmiotowym przed rozpoczęciem zabiegu hemodializy.
Uwaga zaproszenie pielęgniarek z wyprzedzeniem.
Zagadnienie dodatkowe: czy cięcie skóry w kształcie litery S jest korzystniejsze dla funkcji przetoki od cięcia prostego (Annals of Medicine and Surgery 2017,22, 16-21) - komentarz na podstawie wieloletnich doświadczeń
Z dializacyjnego archiwum: historia pana T

2018-03-08
Katarzyna Nowańska:
Zakażenie wirusem CMV u biorców przeszczepu nerki, stan diagnostyki i terapii w 2018 r.
Z transplantacyjnego archiwum: historia pani U

2018-03-15
Dorota Kamińska:
Zakażenie wirusem BK u biorców przeszczepu nerki, stan diagnostyki i terapii w 2018 r.
Z nefrologicznego archiwum: historia pani X

2018-03-22
Agnieszka Sas (opieka: Mirosław Banasik):
Przeciwciała nie HLA; jak czas zweryfikował ich znaczenie?
Z nefrologicznego archiwum: historia pana Y

2018-03-29
Marcelina Żabińska:
Diagnostyka laboratoryjna gammapatii monoklonalnych, wpływ ubytku filtracji kłębuszkowej i nerczycowego białkomoczu na uzyskiwane wyniki
Z dializacyjnego archiwum: historia pani Z

2018-04-05
Magdalena Krajewska:
Gammapatie monoklonalne w praktyce nefrologicznej, obrazy kliniczne i morfologiczne, postępowanie terapeutyczne
Z transplantacyjnego archiwum: historia pani AB

2018-04-12
Katarzyna Kościelska-Kasprzak:
Genetyczne uwarunkowania chorób nerek (kłębuszkowe zapalenia, cukrzyca, kamica, powikłania sercowo-naczyniowe), stan wiedzy na rok 2018
Z nefrologicznego archiwum: historia pani CD

2018-04-19
Katarzyna Madziarska:
Postępy w leczeniu cukrzycy typu 1 i cukrzycowej choroby nerek w jej przebiegu. Co powinien wiedzieć nefrolog?
Z nefrologicznego archiwum: historia pana EF

2018-04-26
Oktawia Mazanowska:
Biorca przeszczepu nerki powyżej pięciu lat od zabiegu przeszczepienia z prawidłową i pogarszającą się czynności nerki. Jak indywidualizować leczenie immunosupresyjne?
Agnieszka Hałoń:
Konfrontacje kliniczno-patomorfologiczne

2018-05-10
Tomasz Gołębiowski:
Bakteriemia u chorych hemodializowanych, wytyczne diagnostyki i terapii. Omówienie badania klinicznego J Vasc Surg. 2017 Aug 16
Z dializacyjnego archiwum: historia pana GH

2018-05-17
Maria Magott-Procelewska:
Kwalifikacja do przeszczepu nerki, węzłowe problemy na podstawie własnych doświadczeń, chorzy w wieku podeszłym, granice ryzyka
Z transplantacyjnego archiwum: historia pani PR

2018-05-24
Marta Myszka:
Laboratoryjna diagnostyka tubulopatii; wytyczne diagnosty dla klinicysty
Z transplantacyjnego archiwum: historia pana IJ

2018-06-07
Dagna Rukasz:
Nefropatia błoniasta, diagnostyka i terapia w 2018 r.
Z nefrologicznego archiwum: historia pani KL

2018-06-14
Ewa Słowik-Czyż:
Skrzyżowanie dróg nefrologa i lekarza rodzinnego, podział zadań na podstawie przeglądu literatury i własnych wieloletnich doświadczeń
Z nefrologicznego archiwum: historia pana ŁM

2018-06-21
Natalia Królikowska (opieka: Magdalena Krajewska):
Jak należy prowadzić laboratoryjną diagnostykę nawrotowej kamicy układu moczowego
Z nefrologicznego archiwum: historia pani ST

2018-06-28
Marian Klinger:
Przegląd najważniejszych osiągnięć w nefrologii w 2017 i 2018 r.
Z transplantacyjnego archiwum: historia pana UW

Opracował: M. Klinger