Klinika i Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - studenci - nefrologia.wroclaw.pl

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej *** www.nefrologia.umed.wroc.pl ***


Termin kolejnego spotkania nefrologicznego koła naukowego:
27 marca 2018, 15:30
miejsce: sala seminaryjna Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
tematyka:

Kontakt z nefrologicznym kołem naukowym:

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, Borowska 213, bud.A, Ip.

Przewodniczący koła: Piotr Olczyk (ol.piotr1994@gmail.com, tel. 698495380)

Opiekun koła: dr Mariusz Kusztal (mariok@o2.pl)
AKTUALNOŚCI

Sukces Studentów z Koła Nefrologii na „VIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców” we WrocławiuKonferencja miała miejsce w dniach 5-7 IV 2018 r. we Wrocławiu i została zorganizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe we Wrocławiu. II miejsce w sesji internistycznej zajęli Studenci z Koła Nefrologii
Michał Karcz, Piotr Olczyk, Artur Małyszczak i Dawid Wojtkowiak,
którzy zostali nagrodzeni za pracę
"Effect of long-term treatment with low doses of glucocorticosteroids on muscle strength among patients with chronic kidney disease"

Gratulujemy wszystkim Laureatom!

Sukcesy na „VII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców” we Wrocławiu
Konferencja miała miejsce 6-8 IV 2017 r. we Wrocławiu i została zorganizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe we Wrocławiu. Studenci z Koła Nefrologii wygłosili trzy prace, dwie z nich zostały wyróżnione:

Sesja Internistyczna [ENG]
I miejsce
Michał Karcz
„Very long survival of transplanted kidney - characteristic of recipients”

Sesja Case Report [ENG]
III miejsce
Michał Karcz, Piotr Olczyk
„Feet necrosis and renal failure in patient suffering from ulcerative colitis”


2 marca 2017 r. w sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej odbyła się trzecia edycja konferencji „Studenci o Przeszczepach”.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem:
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – prof. dr hab. Marka Ziętka,
Kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej – prof. dr hab. Mariana Klingera,
Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej – prof. dr hab. Piotr Szyber,
Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej – prof. dr hab. Danuty Zwolińskiej.

Gościliśmy blisko 100 osób zainteresowanych problematyką transplantologii. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania następujących wykładów:
- Proces orzekania śmierci mózgu – dr n. med. Małgorzata Burzyńska
- Problematyka dawstwa narządów w Polsce – skąd biorą się narządy do przeszczepiania? - Michał Karcz, Łukasz Jacheć
- Przeszczep wątroby – wyzwanie chirurgiczne – dr Marcin Rychter
- Wyzwania i bariery w przeszczepianiu nerek - dr hab. n. med. Mirosław Banasik
- Najczęstsze problemy i nieporozumienia wśród lekarzy i rodzin – wybrane aspekty prawne – dr Paweł Poznański
- Chirurgiczne metody pobierania narządów od dawców - Joanna Chorbińska, Bartosz Bieżyński
- Życie po przeszczepie nerki - Piotr Olczyk, Dawid Wojtkowiak, Magdalena Frączek
- Czy przeszczepiony narząd działa już zawsze? - Karolina Kolasińska, Piotr Krajewski

Uczestnicy byli bardzo aktywni podczas całej konferencji i zadawali liczne pytania, na które odpowiadali zarówno zaproszeni goście jak i studenci – organizatorzy minionego wydarzenia, którzy reprezentowali: SKN Nefrologii, SKN Nefrologii Pediatrycznej oraz SKN Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej. Spotkanie umiliła przerwa kawowa i poczęstunek.


Nagrody dla Studentów z naszego Koła Nefrologicznego na konferencji STNu 31.03-1.04.2016!

Nagrodzone prace:

Sesja Chorób Wewnętrznych:

II nagroda
Joanna Banyś, Izabella Miśkiewicz, Justyna Miśkiewicz
"Changes of BVAS and VDI during follow up in ANCA-Associated Vasculitis with renal manifestations"

III nagroda
Piotr Gancarz, Aleksandra Gonera
"Nutritional status and dietary habits of hemodialysis patients"

Sesja Kardiologiczno - Angiologiczna

I nagroda
Maciej Klepuszewski, Adrian Lis
"Factors involved in dilatation process of the hemodialysis fistula" Sesja Case Report

Aleksandra Rubin, Paulina Brzęczek, Agnieszka Sas, Renata Pilarczyk
"Acute kidney injury in 84-year old patient. Overuse of NSAID is the cause or only the lid?"
Kolejny sukces członków koła!
I nagroda dla Agaty Szczurowskiej i Pawła Poznańskiego w sesji przypadków medycznych za prezentację w języku angielskim pt "Moving story of immobility - a case of catatonia in renal graft recipient " na XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych we Wrocławiu (12-13.04.2013r.)

Studenci z koła uczestniczyli 14 marca w akcji informacyjnej podczas Światowego Dniu Nerek. W akcji "Dbaj o nerki. Masz je na całe życie!" przeprowadzonej w Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ul.Borowskiej uczestniczyli:
Aleksandra Zalewska, Anna Hajduk, Przemek Dzierżak, Agnieszka Rafalska, Mateusz Spętany, Sylwia Szmulkis i Paweł Jaremków.
Sukcesy członków naszego koła!

Na II Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Młodych Naukowców oraz XVII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych we Wrocławiu prezentowane były 2 opisy przypadków w języku angielskim. Obydwie prezentacje zostały nagrodzone w sesji Case Report:

Agata Szczurowska i Paweł Poznański prezentowali przypadek pt."Infection? Neoplasm? A case of tumour in a renal graft" i zdobyli pierwszą nagrodę!

Marta Śleboda i Katarzyna Nowańska prezentowały przypadek pt."Long-term adequate peritoneal dialysis in octogenarian patient" i zdobyły trzecią nagrodę!

PORADNIK POCZĄTKUJĄCEGO NAUKOWCA

Każdy klinicysta powinien umieć przygotować opis przypadku a każdy naukowiec napisać artykuł przeglądowy lub oryginalny. Publikowanie w języku angielskim znacznie poszerza grono potencjalnych czytelników. Poniżej znajdują się odnośniki do wskazówek i porad dla autorów chcących pisać i publikować artykuł naukowy w języku angielskim.
Przetłumaczone na język polski wskazówki EASE (Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim [LINK]
Zestaw narzędzi autora publikacji w języku angielskim ( EASE Toolkit for Authors) [LINK]
Poradnik o pisaniu artykułów naukowych (anglojęzyczny, udostępniony bezpłatne) pt. "How To Get Your Writing Published in Scholarly Journals" [LINK]
Porady jak przygotować opis przypadku:
Writing A Medical Case Report [LINK]
Writing a Clinical Vignette (Case Report) Abstract [LINK]
A guide to writing case reports for the Journal of Medical Case Reports [LINK]
Kursy internetowe:
“Writing in the Sciences", opracowane na Stanford University [LINK]
„Publishing Your Research", przygotowane przez American Chemical Society [LINK 1] [LINK 2]
Każdy student medycyny i słuchacz studiów doktoranckich może przystąpić do poniższych projektów badawczych. Korzyści związane z udziałem zależą od stopnia zaangażowania w projekt. Poza poszerzeniem zagadnień patofizjologii chorób wewnętrznych, chorób nerek i przeszczepienia nerek poznaje się schematy pracy badawczej. Z wydzielonego zakresu pracy naukowej, w której uczestniczył student przygotowywane są prezentacje na konferencje STNu. Studenci mogą być współautorami publikacji. Poniżej przedstawiamy tematy zaproponowane do realizacji (projekt) lub aktualnie realizowane.

lp Temat Opiekun pracy (kontakt)
nowy 1 Oznaczanie czasu krwawienia przed procedurami inwazyjnymi u pacjentów z chorobą nerek. Badanie rutynowe czy w wybranych sytuacjach klinicznych? dr hab.Mariusz Kusztal
mariok@o2.pl
nowy 2 Pomiar parametrów nawodnienia i składu ciała za pomocą bioimpedancji u pacjentów poddawanych badaniom radiologicznym przy użyciu środków kontrastowych. dr hab.Mariusz Kusztal
mariok@o2.pl
nowy 3 Charakterystyka biorców przeszczepu nerki z najdłużej funkcjonującym graftem Prof. Maria Boratyńska,
dr hab.Mariusz Kusztal
mariok@o2.pl
nowy 4 Anatomia kliniczna: czy maksymalne przygięcie w stawie łokciowym ogranicza napływ krwi do ręki? Pierwsza pomoc w krwawieniu okolicy reki i przedramienia u pacjentów z przetoką tetniczo-żylną. dr hab.Mariusz Kusztal
mariok@o2.pl
5 Zakażenie BKV a losy biorców przeszczepu. dr Dorota Kamińska
dorotakaminska@interia.pl
6 Nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w przewlekłej chorobie nerek i w trakcie leczenia nerko zastępczego (HD, DO, KTx) dr hab. Magdalena Krajewska, prof.nadzw.
magda@softstar.pl
7 Immunologiczne czynniki progresji glomerulopatii dr hab. Magdalena Krajewska, prof.nadzw.
magda@softstar.pl
8 Dodatnie posiewy krwi u chorych wysokiego ryzyka infekcji: dilizowani, po przeszczepie nerki, leczenie immunosupresyjnie dr Dorota Kamińska
dorotakaminska@interia.pl
9 Cukrzyca w PChN, cukrzyca potransplantacyjna, zespół metaboliczny dr Katarzyna Madziarska
kmadziarska@wp.pl
10 Zespół metaboliczny u chorych po przeszczepie nerki dr Mirosław Banasik
m.banasik@interia.pl
11 Odpowiedź immunologiczna związana z aktywnością przeciwciał u chorych po przeszczepie nerki dr Mirosław Banasik
m.banasik@interia.pl
Konferencja STUDENCI W PRZESZCZEPACH – 14 grudnia 2012 r.
W piątkowe popołudnie, 14 grudnia 2012 r., w sali Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zjawiło się ponad 100 osób chętnych do poszerzenia wiedzy z zakresu transplantologii. Konferencja rozpoczęła się krótkim, inspirującym słowem wstępu, którym przywitał uczestników Pan Prorektor ds. Dydaktyki, prof. dr hab. Michał Jeleń. Odczytaliśmy też listy napisane specjalnie na tę okazję przez Panią prof. dr hab. Danutę Zwolińską oraz Pana prof. dr. hab. Mariana Klingera. Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących wykładów:

„Nieprzefiltrowani – rozmowy o Nerkowcach”, Paweł Jaremków
„Jak dostać nową nerkę?”, Agnieszka Rafalska
„Aspekty prawne przeszczepiania narządów", lek. Agnieszka Lepiesza
„I ty możesz zostać dawcą", Katarzyna Frączkowska, Justyna Frączek
„1500 naszych nerek", Michał Lorenz
„Przeszczep od kuchni", Katarzyna Nega
„Taki mały, taki duży może biorcą być”, Dagmara Piotrowska
„Długa droga do Hiszpanii”, Anna Rząsa
„JA i moja partn-NERKA”, lek. med. Danuta Wrona
„Kiedy właściwie kończy się życie”, dr n. med. Małgorzata Burzyńska
„Co na to Tato?”, Ksiądz Wojciech Zięba
„Fakty i Mity”, Karolina Drewniak

Wśród prelegentów znaleźli się zaproszeni goście:
lek. Danuta Wrona – jednocześnie lekarz i pacjentka;
dr Małgorzata Burzyńska – specjalista anestezjolog;
lek. Agnieszka Lepiesza – chirurg;
ksiądz Wojciech Zięba;
a także studenci z trzech kół naukowych:
Katarzyna Frączkowska, Justyna Frączek, Michał Lorenz, Katarzyna Nega z SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej;
Dagmara Piotrowska, Anna Rząsa i Karolina Drewniak z SKN Nefrologii Pediatrycznej
oraz Agnieszka Rafalska i Paweł Jaremków z SKN przy Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej.

Słuchacze zadawali ciekawe pytania, a zaproszeni przez nas Eksperci: dr Małgorzata Burzyńska, lek. Agnieszka Lepiesza, dr Mariusz Kusztal z dużym zaangażowaniem wyczerpująco na nie odpowiadali.
Spotkanie dodatkowo umiliła przerwa kawowa z tematycznym poczęstunkiem – orzechami nerkowca.

Organizatorzy:
SKN przy Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej reprezentowane przez Małgorzatę Sojkę, Pawła Poznańskiego i Agatę Szczurowską;
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej reprezentowane przez Macieja Antkiewicza Ogólnej i Transplantacyjnej;
SKN Nefrologii Pediatrycznej reprezentowane przez Karolinę Drewniak

Fotoreportaż "Nerkowcy" to nietypowy wywiad z pacjentami dializowanymi i po przeszczepie nerki. Opisują oni, jak choroba nerek zmieniła ich życie, narzuciła pewne ograniczenia, a także relacjonują co udało im się dokonać po przeszczepieniu nerki. Studenci z naszego koła, Małgorzata Sojka i Paweł Poznański, wraz z fotografem spotykali się z pacjentami podczas sesji dializ, a także w miejscach pracy i w domach, dzięki czemu wykonane zdjęcia są bardziej naturalne i lepiej oddają otaczającą ich rzeczywistość.
Wystawa u jednych budziła "mocne" wrażenia o losie ciężko chorego młodego człowieka, a dla innych była okazją do zorientowania się, co się dzieje, gdy nerki przestają działać, jak wygląda leczenie nerkozastępcze i czemu służy rozwój transplantologii.
Wystawę można było zobaczyć nieopodal wrocławskiego Rynku na ul.Oławskiej, na Politechnice Wrocławskiej (w "serowcu"), w budynku Nowej Farmacji (ul.Borowska 216) oraz w Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ul.Borowskiej.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!
`